Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWykonywanie zawodów. Uwagi na kanwie tzw. deregulacji.
[w:] 25 lat fundamentów wolności gospodarczej. Tendencje rozwojowe. [red.] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Katowice 2013
ISBN: 978-83-60953-80-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska