Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych
[autor:] M. Barczewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 236
ISBN: 978-83-264-4538-5
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego