Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułIntellectual property rights and sustainable development: a distributive justice perspective
[w:] Methods and Perspectives in Intellectual Property
[autor:] M. Barczewski,D. Pyć
Wydawnictwo: Edward Elgar Publishing
Miasto: Cheltenham-Northampton 2013
Strony: 201-210
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego