Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułBiojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? (przedruk z: „Diametros” 2009, nr 22, s. 172–177)
[w:] Księga życia i twórczości, t. III, Biojurysprudencja, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Tokarczykowi
[autor:] O. Nawrot,J. Zajadło
Wydawnictwo: Polihymnia
Miasto: Lublin 2013
Strony: 5
ISBN: 978-83-7847-096-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa