Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKsiądz Piotr Skarga jako pisarz polemista
Nazwa czasopisma „Kijowskie Studia Polonistyczne”
Numer Tom XXII
[autor:] P. Makurat
Miasto: Kijów 2013
Strony: 36-39
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy

ISBN: 978-966-2705-45-4