Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawne problemy sportu piłkarskiego"
[autor:] P. Makurat,P. Raczak
Miasto: Poznań 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Katedry Prawa Pracy