Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOgólnopolska Konferencja Naukowa pt. „...i po Euro 2012! Refleksje psychologiczne i prawne" współorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
[autor:] P. Makurat,J. Stelina
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „...i po Euro 2012! Refleksje psychologiczne i prawne" współorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego