Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułKonferencja Zakładowy Dialog Społeczny zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Nynäshamn (Sztokholmie) oraz Gdańsku w dniach 8-11 czerwca 2013 r.
[autor:] M. Łaga,P. Makurat,J. Stelina,J. Szmit,J. Świątek-Rudoman,M. Tomaszewska,W. Uziak,A. Wypych-Żywicka,M. Zieleniecki
Miasto: Gdańsk - Nynäshamn (Sztokholm) - Gdańsk 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy