Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułXIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2013 r.
[autor:] M. Łaga,P. Makurat,J. Stelina,J. Szmit,J. Świątek-Rudoman,W. Uziak,A. Wypych-Żywicka,M. Zieleniecki
Miasto: Poznań 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy