Publikacja typu: Referaty
TytułW kwestii definicji zabytku wojskowości
Na konferencji: Konferencja Naukowa: ''Ochrona zabytków wojskowości'' Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Konferencyjno-Reprezentacyjne Kancelarii Prezydenta RP Jurata-Hel
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa