Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOd prawnomiędzynarodowej ochrony środowiska Morza Bałtyckiego do zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych na obszarach morskich, czyli o dorobku profesora Andrzeja Straburzyńskiego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze, Mare Liberum [red:] A. Wiśniewski
Numer tom XXIX
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Wydawnictwo UG 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska