Publikacja typu: Referaty
TytułKształtowanie się gałęzi Prawo ochrony środowiska jako wzór dla prawa ochrony dziedzictwa kultury
Na konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rozważania de lege lata i de lege ferenda, Gdańsk- Gdynia
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska