Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułStan niewypłacalności osoby fizycznej i jej skutek w postaci wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
Numer 9
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska