Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułFirma osoby fizycznej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XXIX
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska