Publikacja typu: Studia i artykuły
Tytuł„Samozatrudnienie” na gruncie prawa polskiego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XXX
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska