Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Kontrola zamówień publicznych”
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska