Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułReglamentacja działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w świetle poglądów judykatury
[w:] Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych [red:] A. Kisielewicz, J. P. Tarno
[autor:] A. Bochentyn
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 48
ISBN: 978-83-264-4418-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego