Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOchrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych
[autor:] A. Bochentyn,K. Ważny
Miasto: Hel, 19 sierpnia 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego