Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Internacjonalizacja administracji publicznej” (XIV doroczna konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publiczna)
[autor:] A. Bochentyn,P. Glejt-Uziębło,J. Szlachetko,K. Ważny
Miasto: Lwów, 9-12 czerwca 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego