Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułUdział w organizacji VII Letnich Warsztatów Doktoranckich, „Prawotwórstwo sądów administracyjnych?”
[autor:] A. Bochentyn,K. Ważny
Miasto: Gniewino, 26-28 czerwca 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego