Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł"Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego" (VII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ)
[autor:] A. Bochentyn,P. Glejt-Uziębło
Miasto: Kraków, 14 listopada 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego