Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułObowiązek zawiadamiania stron o kontynuacji rozprawy w aspekcie gwarancji procesowych oraz zasady koncentracji procesu
Nazwa czasopisma RPEiS
Numer z. 2
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Poznań 2013
Strony: 99- 111
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki