Publikacja typu: Referaty
TytułWolność sumienia w zawodach medycznych w standardach Rady Europy
Na konferencji: ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne
[autor:] O. Nawrot
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa