Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPrzestępcy niebezpieczni
[autor:] P. Petasz,W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

W dniu 29 listopada 2013 r. w Warszawie prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski i dr Paweł Petasz wzięli udział w konferencji naukowej pt. "Przestępcy niebezpieczni" organizowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komisję Badań i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Na konferencji prof. W. Zalewski wygłosił referat pt. "Przestępca niepoprawny - powrót idei?".