Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 k.k.). Wybrane problemy w świetle teorii i praktyki sądowej
[w:]  Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, pod red. P. Kardasa,T.Sroki, W.Wróbla
[autor:] W. Cieślak,J. Potulski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 1061-1075
ISBN: 978-83-264-3923-0
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki