Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułTomasz Barszcz, Nazwa analogiczna jako zasada argumentum a simili
Opis recenzowanej pozycji: rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, promotor: ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dębiński, promotor pomocniczy: dr Jadwiga Potrzeszcz, Lublin 2012, ss. 167
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa