Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułJoanna Ablewicz, Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym
Opis recenzowanej pozycji: rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, promotor: ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL, Lublin 2013, ss. 333
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa