Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułAndrzej Sacher, Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym
Opis recenzowanej pozycji: rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, promotor: ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dębiński, Lublin 2013, ss. 335
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa