Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRafał Piotr Depczyński, Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Liban – studium przypadku
Opis recenzowanej pozycji: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2012, ss. 438
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa