Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułKonstytucja Chińskiej Republiki Ludowej. Przekład z języka chińskiego: Wu Lan i Marta Dargas
Opis recenzowanej pozycji: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 63
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa