Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKonwencja o pracy na morzu z 2006 (MLC) – stan po ratyfikacji przez Polskę
Nazwa czasopisma Prawo Morskie
Numer t. XXVIII
[red:]  M. Koziński
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2012
Strony: 135-145
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy