Publikacja typu: Sprawozdania
TytułKolokwium habilitacyjne dr. Lecha Mażewskiego
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Wydziale Prawa i Administracji UG
[autor:] J. Wałdoch
Wydawnictwo: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXIV, s. 319
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa