Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRówność
[w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
[red:] J. Zajadło,K. Zeidler
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 303-316
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa