Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułFilozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
[red:] J. Zajadło,K. Zeidler
[autor:] J. Zajadło,K. Zeidler
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 488
ISBN: ISBN 978-83-278-0421-1
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa