Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułParadygmatyczne znaczenie formuły >>fiat iustitia, ruat coelum<<
[w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD
[red:]  A. Dębiński
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Miasto: Lublin 2013
Strony: 461-475
ISBN: ISBN 978-83-7702-624-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa