Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułThe Problem of Slavery and Legal Axiology
[w:] Neutralization of Values in Law
[red:]  K. Pałecki
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 352-368
ISBN: ISBN 978-83-264-4248-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa