Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułLa Jeune Eugenie I The Antelope: dwa tragiczne rozdziały z historii prawa morza
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XXIX
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2013
Strony: 293-312
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa