Publikacja typu: Referaty
TytułUnia bankowa jako instytucjonalny system ochrony stabilności finansowej w strefie euro
Na konferencji: Międzynarodowa Konferencja Panelowa „Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego” zorganizowana przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 24-25 października 2013 r.
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego

Utworzenie Europejskiej Unii Bankowej, w założeniu stanowić ma systemową odpowiedź na zagrożenia stabilności finansowej w strefie euro. Jednym z najważniejszych jej celów jest wyeliminowanie swoistego transferu ryzyka zachodzącego pomiędzy sferą zadłużenia publicznego a kosztami ratowania banków w czasie kryzysu. W wymiarze instytucjonalnym Europejska Unia Bankowa obejmować ma trzy elementy: jednolity mechanizm nadzorczy, który nadzór nad instytucjami kredytowymi powierza Europejskiemu Bankowi Centralnemu; wspólne ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych, restrukturyzacji i zorganizowanej upadłości banków; oraz jednolity system gwarantowania depozytów.