Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUstawa o europejskich radach zakładowych z komentarzem
[autor:] S. Pawłowski,J. Stelina,M. Zieleniecki
Wydawnictwo: Friedrich Ebert Stiftung, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
Miasto: Gdańsk 2006
ISBN: 83-85610-65-0
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych