Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO różnych formach wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe
[w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
[autor:] A. Bochentyn
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX
Miasto: Warszawa 2014
ISBN: 978-83-264-4464-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego