Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułDeska Karneadesa
[w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
[red:] J. Zajadło,K. Zeidler
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 410-417
ISBN: 978-83-278-0421-1
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa