Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułCharakter prawny nadania uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
Nazwa czasopisma Przegląd Naukowy Disputatio
Numer tom XVII
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2013
Strony: 113–121
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego