Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNaruszenie warunków zezwolenia na pracę jako podstawa wydalenia albo zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy prawa i postępowania administracyjnego
Nazwa czasopisma Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego, Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XXX
[red:] J. Stelina
[autor:] T. Bąkowski,K. Kaszubowski
Miasto: Gdańsk 2013
Strony: 39-49
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego