Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułProjekt opinii projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
Dotyczy: RL-0303-15/13
Dla: ,
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego