Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułProjekt opinii o projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dotyczy: RL-0303-16/13
Dla: ,
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego