Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułUdział w konferencji "Polska – Hiszpania – Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur prawnych"
[autor:] T. Bąkowski,K. Ważny
Miasto: Gdańsk, 7 października 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego