Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPrzygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Planowanie inwestycji celu publicznego – stan obecny oraz proponowane kierunki zmian” na Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej: Prawo Inwestycji Budowlanych Dziś i Jutro
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa Szkoła Główna Handlowa 18 kwietnia 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego