Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dotyczy: Projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dla: Kancelaria Prezydenta RP
[autor:] T. Bąkowski,A. Bochentyn,M. Brzeski,J. Szlachetko,D. Tykwińska-Rutkowska,K. Ważny
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego