Publikacja typu: Referaty
Tytuł„Udostępnianie informacji publicznej w Internecie na przykładzie gmin województwa pomorskiego”
Na konferencji: Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych, Hel, 19 sierpnia
[autor:] K. Ważny
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego