Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułSłużba publiczna - stan obecny, wyzwania i oczekiwania
[autor:] K. Ważny
Miasto: Kraków, 22 listopada 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego